Onze volwassen begeleiding (VB’s)

Volwassen Begeleiding in onze Chiro!

VB bij Chiro Halle:

Binnen onze Chiro zijn de VB‘s een onderdeel van de leidings-ploeg. Zij komen maandelijks naar onze vergaderingen en staan ons bij binnen het reilen en zeilen van onze werking. Op kamp gaan ze mee als kookouder en ook daar vergezellen ze ons binnen de werking van de kamp-organisatie.
Het komt dus neer op dat de “dagelijkse” werking/organisatie gebeurd door de leidings-ploeg met ondersteuning van Evelyne en Vincent.

De vier basispijlers van een VB:

1. Een VB is een ruggensteun:
◦ Hij/zij is vooral een neutraal persoon die de goede dingen in de verf zet maar toch de vinger op de wonde durft te leggen. De VB is ook een vertrouwenspersoon waar de leiding bij terecht kan.
2. Een VB is een confrontatiefiguur:
◦ De VB zal proberen om bepaalde onderwerpen van een andere kant te belichten. Uiteraard steeds op een respectvolle manier en zonder bedreigend over te komen. Het is uiteindelijk de leidings-ploeg die de beslissingen neemt.
3. Een VB is een bruggenbouwer:
◦ Een VB kan op een bepaald moment een “bruggenbouwer” worden tussen het contact met een andere volwassene (bv. Ouders, parochie, oud-leiding…). Eens deze “brug” gebouwd is stopt de taak van de VB. De leidings-ploeg zal in eerste instantie steeds zelf het contact onderhouden tussen de Chiro en andere partijen.
4. Een VB is een inspirator:
◦ Een VB zal mee zoeken naar visie, waarden en zin in Chiro. Door middel van gesprekken, schouderklopjes, enthousiasme en evaluatie zal de VB de leidings-ploeg proberen te inspireren om het Chiro-verhaal verder te zetten.

Wie zijn onze VB‘s?

evelyne en vincent

Evelyne Donners                                                                                                                                                                                       Vincent Gybels
24/12/1986                                                                                                                                                                                                 14/03/1980

2 Jaar chiro-lid                                                                                                                                                                                           12 Jaar chiro-lid
4 Jaar leiding                                                                                                                                                                                               5 Jaar leiding
VB sinds 2010                                                                                                                                                                                              VB sinds 2013
Kookouder sinds 2011                                                                                                                                                                                Kookouder sinds 2012
Gsm-nummer: 0486/84 15 37                                                                                                                                                                 Gsm-nummer: 0497/15 51 52

En samen de fiere ouders van Hobie (leider), Warre (Rakwi) en Gitte (Speelclub)!