Openchirodag en dia-avond

October 15, 2012 in 2012-2013

Gegroet iedereen!
Man man man, nog maar een maand ver in het nieuwe chirojaar en er is al zoveel gebeurd: het nieuwe jaarthema is bekend (Goestink!), de leiding is herverdeeld, en openstratendag, het leidingsweekend, Hofstade en de overgang zijn al gepasseerd! Kortom: het was al een ontzettend toffe maand!
Maar uw leiding zou uw leiding niet zijn als wij niet nog veel meer gepland hadden (daarom ook dus dit briefje).
Eerst en vooral is het op vrijdag 19 oktober dag van de jeugdbeweging. Dit wil zeggen dat je op die dag in je chirouniform naar school mag gaan. Alle jeugdbewegingen in België doen hieraan mee, dus zorg er maar voor dat al je klasgenoten zien dat jij van de chiro bent!
Op zondag 21 oktober is het openchiro-dag. Dit is een soort van opendeurdag op onze chiro. Voor jullie verandert er bijna niets: het is gewoon chiro van 14u-18u. Het enige verschil is dat je moet proberen om je vrienden die nog niet in de chiro zitten mee te krijgen! Ook al mogen er elke zondag nieuwe gezichten komen, op die dag geven we daar wat extra aandacht aan en zorgen we ervoor dat er voor de ouders meer gelegenheid is om vragen te stellen over de werking van onze chiro.
Tot slot is het op zondag 28 oktober de dia-avond. Dan is het zoals altijd gewoon chiro om 14u, maar om 16u stoppen de activiteiten al omdat we dan allemaal gezellig bij elkaar gaan zitten om naar de foto’s en filmpjes van het voorbije kamp te kijken. Jullie ouders mogen dan ook om 16u naar onze lokalen komen om mee te kijken en te zien wat jullie allemaal hebben uitgespookt. Dat was het zo’n beetje!

Uw teerbeminde leiding,
Anke², Aurélie, Brecht, Hanne, Katrien, Luur, Lynn, Sien en Thomas